Резюме

Национален научен форум

Батак 14 – 15 май 2016 г.

Книгата е отпечатана по заявка на Исторически музей – Батак.

Стр. 336

ISBN: 1314-2909