Резюме

стр. 160

ISBN: 978-619-91276-0-5

Изданието съдържа и диск.