Резюме

Сборник с литературни творби и рисунки,
участвали в първия общински конкурс на
„БИОВЕТ“ АД

стр. 80

ISBN: 978-954-684-489-7