Резюме

Предложените текстове в тази малка книжка са повод за размисъл. Надявам се, четящият да заживее с поставените проблеми и сам да си даде отговор, но гледайки се в огледалото.

ISBN: 978-954-684-351-7