Резюме

…Разнесе се от слънцето житейско
прозрачната мъгла на любовта ни.
Какво остава ни, освен библейски
да примирим петната кръв и раните?…

 

 

стр. 44

ISBN: 978-954-684-499-6