Резюме

Добър вечер – ей тъй,
без причина!…
Просто
вън е мъгла и безлунно.
Който беше дошъл –
си замина.
И текат часовете ми
сънно…

Книгата се издава със съдействието на Община Пазарджик.

Стр. 60

ISBN: 978-954-684-461-3