Резюме

Книгата е отпечатана по заявка на Регионален исторически музей – Пазарджик.

ISBN: 978-954-91740-5-2