Резюме

Размери – 35 х 50 см.

Всяко съдържа по 52 бр. листа.

Възможност за изработка на двуцветен и четирицветен вариант в зависимост от дизайна.

Хартия – 80 гр. офсет.

Корица – възможност за изработка на картон с индивидуалнен дизайн.

Възможност за лепене или запрекпване с метална спирала.