Резюме

Хартия на тялото – 130 гр. хром гланц.

Хартия на подложката – 300 гр. опаковъчен катон (сив гръб).

Размер на тялото –10 х 15 см.

Закрепване – спирала.

Тялото е съставено от 12 листа и се отпечатва в четири цвята.

Възможноаст за изработка на корица..

Възможност за печат върху подложката.