Резюме

Илюстрациите са на 17-годишната Катрин Малинова – ученичка в ХI клас на СУ „Георги Брегов“ гр. Пазарджик.

Книгата на Илия Михайлов включва спомени, импресии, миниатюри. Светът около нас е пресъздаден от едно непокварено, доверчиво и добронамерено създание. Връща ни в прекрасния свят на Детството и на онзи малък интимен кът от огромното пространство на Човечеството, наричан Махалата.

Георги Спасов

 

ISBN& 978-954-684-432-3