Резюме

Интерпретативни съчинения, есета, лирика на ученици от Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ – Пазарджик.

ISBN: 978-954-684-322-7