Резюме

Страници: 56

Художник на илюстрациите към корицата – Стоян Цанев.

ISBN: 978-954-684-397-5