Резюме

Представените на юбилейната научна конференция доклади засягат основни изследователски проблеми от развитието и съвременното състояние на българското библиотечно дело, библиотекознание, култура и културно наследство.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа
на Министерство на културата

 

Стр. 96

ISBN: 978-619-91276-2-9