ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Част 1

Учебно помагало за професионалните технически гимназии

Настоящото учебно помагало разглежда основните пасивни и активни електронни елементи изграждащи съвременните електронни системи и апаратура. То е предназначено да даде основни познания на учениците от професионални технически гимназии изучаващи електроника, електротехника, електроенергетика, електротранспорт, компютърни системи и мрежи, автоматизация на производството и др.

Жанр:  Помагало за професионалните гимназии

Автор: инж. Ирена Божичковам д-р инж. Мартин Златков

стр. 92

Година на издаване: 2022

ISBN: 978-954-684-519-1