МОДЕЛИРАНЕ НА ЗДРАВНО- ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ И ФУНКЦИИ, СЪОТВЕТСТВАЩО НА ИНФОРМАЦИОННО ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ РЕАЛНОСТИ И НА МЕНИДЖЪРСКАТА ТЕХНОЛОГИЯ „МИСЛЕНЕ, ОСНОВАНО НА РИСКА“ – КНИГА ЧЕТВЪРТА

Моделиране на реакциите на организма спрямо факторите на околната среда, на патологичните процеси и на проучването на генетичното здраве на човешките популации.

стр. 314

ISBN: 978-954-684-536-8