Печатница Беллопринт

„Беллопринт” ООД има 20-годишна традиция в областта на полиграфската индустрия. От 1994 г. започва работа с един компютър Apple Мacintosh и до 2003 г. се разширява и утвърждава като една сериозна фирма за предпечатна подготовка.

През 2003 г. производственият цикъл се затваря с придобиване на полиграфски машини. В началото на 2005 г. се закупува собствена сграда с прилежаща земя за производствените и административни нужди на Беллопринт. Тя подлежи на поетапно преустройство, като Hoe's_six-cylinder_pressоще същата година влиза в експлоатация първият етаж с печатницата. Ремонтът продължава и на 02.05.2007 г. целият персонал се пренася в новата сграда.

През периода на преустройство във фирмата едновременно се развива, модернизира и усъвършенства производствената дейност и се увеличава броят на работещите в полиграфическия комплекс. Внедрява се система за управление на печатница DRUid. През същата година се закупуват съвременни производствени машини – експонатор на офсетови пластини /СТР/, офсетови печатни машини – Invicta, Heidelberg, MAN Roland 304, термолепачка за книги Horizon и сгъвачни машини – Stahl i Multieffekt.

През месец декември 2008 г. „Беллопринт” ООД успешно получи сертификат, съгласно международния стандарт ISO 9001:2008 „Система за управление на качеството” от TÜV NORD със сертификат № 44 100 087050.

В края на 2014 г. по еврoпейски проект е закупена машина за ролни етикети Orthotec.

През годините на усъвършенстване и преустройство създадохме голям кръг клиенти и партньори както в България, така и страните на Европейската и извън Европейската общност.

Част от екипа ни

инж. Войчех Пекаж
инж. Войчех ПекажУправител
0888/ 704 955
инж. Любо Европейски
инж. Любо ЕвропейскиИзпълнителен директор
0888/ 704 034
инж. Флориан Пекаж
инж. Флориан ПекажОрганизатор производство
0888/ 407 450