Резюме

Книгата е отпечатана по заявка на Регионален исторически музей – Пазарджик.

ISBN: 978-619-90021