Резюме

Книгата е спечилила I-во място в наоционален конкурс „Стоян Дринов“ за непубликувана поезия за деца.

Автор е на текста и илюстрациите.

ISBN: 978-954-684-404-0