Резюме

Исторически и архитектурен резерват
Страници: 400
ISBN: 978-954-684-180-3