Резюме

Кубчета – 10/15 см

Всяко съдържа по 50 бр. листа.

Възможност за изработка на двуцветен
и четирицветен вариант в зависимост от дизайна.

Хартия – 80 гр. офсет.

Корица – възможност за изработка на картон с индивидуален дизайн.

Възможност за лепене или закрепване
с метална спирала.