Резюме

Национална научна конференция с научен ръководител чл.-кор. д.и.н. Георги Марков

29–30 май 2008 г.

Книгата е отпечатана по заявка на Регионален исторически музей – Пазарджик.

 

Страници: 480
ISBN: 978-954-91740-3-8