Резюме

Големите тайни на големите кораби през погледа на един неспециалист.

 

ISBN: 978-954-684-376-0