Резюме

Научна конференция с научен ръководител акад. Георги Марков.

Книгата е отпечатана по заявка на Регионален исторически музей – Пазарджик.

 

Страници: 160
ISBN: 978-954-91740-4-5