Резюме

Книгата е наръчник за обучение на ловни кучета с приложени към нея илюстрации.

ISBN    978-954-684-391-3