Резюме

Книгата е отпечатана по заявка на Регионален исторически музей – Пазарджик.
Стр. 112
ISBN: 978-619-90021-6-2