Резюме

Книгата е отпечатана по заявка на Регионален исторически музей – Пазарджик.

 

ISBN: 978-954-91740-6-9