Резюме

Научна конференция посветена на 170-годишнината от рождението на Васил Левски.

Научен ръководител проф. д.и.н. Дойно Дойнов.

7 юни 2007 г. – Пазарджик

 

Страници: 156
ISBN: 978-954-684-185-8