Резюме

Книгата се отпечатва по  заявка на Васка Мадарова.

стр. 70

ISBN: 978-619-188-038-6