Резюме

Къщи дървени,
къщи сламени
с кухни, вкусно димящи
и пламенни.
— топли холове,
с меки столове
и с играещи в зимника
тролове…
Къщи крепости
с куп нелепости,
тъмни пристани,
тъжни истини…

 

стр. 80

ISBN: 978-954-684-428-6