Печатница

Използваме офсетова технология позволяваща висококачествен печат върху хартия и картон. Програмното yправление и контрол на тези процеси позволяват ефективна и бърза реализация на продукта.

Книговезки цех

За да добият завършен вид продуктите предлагаме множество довършителни операции:

Сгъване, Набор, Шиене, Рязане, Щанциране, Поставяне на спирали, Номериране, Фолиране

Предпечат

Отдела за предпечатна подготовка и графичен дизайн предлага обширна гама от предпечатни услуги:, Xудожествено оформление, Графичен дизайн, Cканиране, Kомпютърна обработка на изображения, Cтранициране, Цветоотделяне и цветни проби.

Последни проекти