„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Стартира изпълнение на проект по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 “на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

„Беллопринт“ ООД е бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 “ на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-4203-C01. Подкрепата е осигурена от Европейския съюз, Европейски фонд за регионално развитие.

Проект: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: „Беллопринт“ ООД
Обща стойност: 50 000.00 лв., от които 42 500 европейско и 7 500 национално съфинансиране.
Начало: 05.11.2021 г.
Край: 05.02.2022 г.