Дневник на Балканската война 1912-1913 г. на старши подофицер Димитър Стойнов

Това е личният дневник на моя прадядо Димитър Стойнов,
който той е водил по време на участието му в Балканската вой-
на. Записките обхващат периода от 18 септември 1912 до 6
август 1913 година.
Балканската война, наричана още Първата балканска вой-
на, е военен конфликт между Османската империя, от една
страна, и съюзените България, Сърбия, Гърция и Черна гора,
от друга, продължил от 26 септември (9 октомври по нов стил)
1912 г. до 17 (30) май 1913 г.

Жанр: История на България

Издава: Исторически музей – Белово

Година на издаване: 2022

стр. 56

ISBN: 978-954-684-517-7