Един скрит класик

Богдан Овесянин в българската литература за дец

Богдан Овесян остави немалко произведения за деца и юноши. Стиховете му говорят за един значителен талант.

                                                               Георги Веселинов

Автор: Тодор Каракашев

Жанр: монография

стр. 84

ISBN: 978-954-684-516-0