ЕЛEКТРОНИКА И ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИ
I-ва част
Учебно помагало за професионалните технически гимназии

Жанр: Учебник за СОУ

Автор: Ирена Божичкова

Година на издаване: 2022

стр. 92

ISBN: 978-954-684-519-1