И ДРУГИ ОТКЛОНЕНИЯ

Според една стара като света закачка,
„ако не знаеш закъде си тръгнал, присти-
гаш на друго място“. А да следваш измен-
чивия силует на един сън е точно да не зна-
еш „закъде си тръгнал“. Подмамена от този
силует, пристигнах на много „други места“.
И при важно за мен откритие: че да се озо-
веш не там, закъдето си се запътил, не е не-
пременно объркване, неуспех или разоча-
рование.

Жанр: проза

Автор: Цветанка Чучева

стр. 102

Година на издаване: 2022

ISBN: 978-954-684-521-4