КЛАДА ОГНЬОВЕ

Исторически очерци

Името на Яко Бойчев като писател и публицист е свързано с родния му град Стрелча. В книгата авторът отново се връща към своите родословни корени, запознавайки ни с героичните събития през Априлската епопея (1876) и участието на Стрелча в освободителното движение, описва моменти от дейността на Апостола Левски в Средногорието и конкретно срещата му със съзаклятниците от древния Стрелец (Стрелча).

Книгата се издава със съдействието на Община Пазарджик.

Жанр: Очерк, История на България

Автор: Яко Бойчев

Година на издаване: 2023

стр. 96

ISBN: 978-954-684-538-2