Кръстовден

Жанр: Поезия

Автор: Цветанка Убинова

Година на издаване: 2005

стр. 72

ISBN: 954-684-135-8