НЕБЕСНИ КОНЕ

Приказка

Снимковия материал е от личния архив на г-н Петър Шарков

Жанр: Приказка

Автор: Соня Хай

Година на издаване: 2023

стр. 8

ISBN: 978-954–684-548-1