Няколко стъпки в себе си

Стоя и гледам назад. Водите на Потопа се оттеглят… Тлъста плодородна тиня е покрила местата на човешките обиталища. На места извивките й загатват тяло…Лъскава е. И жива! Гъмжи нетърпеливо и изненадващо…

Жанр: стихове

Автор: Цветанка Убинова

стр. 40

Година на издаване: 2022

ISBN: 978-954-684-515-3