ОСЕМТЕ ХИЛЯДОЛЕТИЯ

НА ПЕЩЕРСКИЯ КРАЙ

Част 1
Алманах

Пътешествие във времето – това се крие
между кориците на тази книга. Ще ви вър-
нем хилядолетия назад, за да разкажем за
миналото през призмата на изследователи
и днешните жители на град Пещера и селата Радилово и
Капитан Димитриево. Книгата ще обогати вашите знания
за произхода на населението на Пещерския край и негово-
то развитие от миналото до почти наши дни.

Настоящата книга се издава от „БИОВЕТ“ АД

Жанр: Научно-популярна. История на България. Алманах

Автор: Стефка Венчева

стр. 156

Година на издаване: 2022

ISBN: 978-954-684-520-7