ПАЗИТЕЛКА НА СПОМЕНИ

Книгата се издава със съдействието на Община Пазарджик.

Жанр: Стихове

Автор: Адаса Трой

Година на издаване: 2024

стр. 80

ISBN: 978-954-684-550-4