По БРАТСКИ

Роман
Това е разказ за промяната на етническия и религиозен състав на населението в Западните Родопи през ХХ и ХХI век. Зачитайки религията и традициите на другите, те обединяват усилията си за преодоляване изостаналостта на този район, педизвикана от неговата изолираност. Християни и мохамедани всеотдайно работят за прогреса на това население и постигат забележителни резултати. Тогава, когато усилията са градивни, различията между хората се игнорират, в името на доброто на всички.

Жанр: приказка

Автор: Цветана Пандева

Година на издаване: 2024

стр. 384

ISBN: 978-954-684-542-9