ПО СТЪПКИТЕ НА МНЕМОЗИНА

Понякога си спомням неща, които преди време съм прочел. Или написал.
Тогава си казвам, че вървя по стъпките на Мнемозина. Това е богинята на паметта в древногръцката митология.
От брака є със Зевс се родили деветте музи на науките и изкуствата. Навярно и в този смисъл Платон твърди, че познанието е припомняне.

Изданието се реализира с финансовата подкрепа на Община Пазарджик.

Автор на корицата – Александър Пампов

стр. 64

ISBN: 978-954-684-534-4