ПРИКАЗНА ГРАДИНА

СЦЕНАРИИ ЗА ТЪРЖЕСТВА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Книгата „Приказна градина“ е с подбрани авторски
сценарии за различните възрастови групи от детската
градина. В нея са споделени идеи във връзка с различни
празнични изяви на децата. Разработените сценарии
дават възможност за среща на децата с поетичното
слово и претворяването му в театрално-игрова ситу-
ация.

Изданието е реализирано с финансовата
подкрепа на Община Пазарджик.

Жанр: Сценарий

Автор: Елена Деянова

Година на издаване: 2022

стр. 72

ISBN: 978-954-684-518-4