СИТЕМЕН ПОДХОД И СИСТЕМЕН АНАЛИЗ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КНИГА 2

Изданието е безплатно.

Жанр: Научна

Автор: Акад. проф. д-р Петър Николаков

Година на издаване: 2022

стр. 288

ISBN: 978-954-684-535-1