СИСТЕМЕН ПОДХОД И СИСТЕМЕН АНАЛИЗ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО – КНИГА ВТОРА

Книга втора съдържа теоретични съждения, практически указания, измерими критерии и показатели за визионерски, ориентирани към интересите на потребителите, здравни услуги.

стр. 288

ISBN: 978-954-684-535-1