ТРЕВАТА НЕ УМИРА

второ издание

„Колко си приличат жената и тревата! – мисля си, изтегната върху съвършения райграс в парка. – Едно стръкче самичко пробива асфалт и пропуква бетон… или отива на гурбет и с години издържа цялото си семейство!…“

„Знаеш ли, бабо, защо тревата не умира? – пита ме Стефчо в един от следващите дни, след като с Яни здравата се натъркаляха в подстриганите ливади на Lago. – Защото вътре в нея има едно същество, което я изправя винаги, когато някой я е настъпвал и мачкал…“

Жанр: Роман

Автор: Цветанка Убинова

Година на издаване: 2022

стр. 200
ISBN: 978-954-684-522-1