ДНЕВНИК НА БАЛКАНСКАТА ВОЙНА 1912-1913 г.

Това е личният дневник на старши подофицер Димитър Стойнов, който той е водил по време на участието му в Балканската война. Записките обхващат периода от 18 септември 1912 до 6 явгуст 1913 г.

Изданието е посветено на 110 годишнината от обявяването на Балканската война.

Година на издаване: 2022 г.

ст. 56

ISBN: 978-954-684-517-7