Резюме

Сборника съдържа литературни произведения, рисунки и фотографии участвали във втория общински конкурс на „БИОВЕТ“ АД

стр. 136

ISBN: 978-954-684-503-0