Пещерски будители – 2020 г.

Сборник с литературни творби и рисунки, участвали в първия общински конкурс на „БИОВЕТ“ АД

Жанр: Литературен сборник

Автор: Стефка Венчева

Година на издаване: 2021

стр. 80

ISBN: 978-954-684-489-7