Резюме

Всички средства от продажбата ще бъдат предоставени на Дневен цертър за деца и младежи с увреждания „Вяра, Надежда, Любов“ – гр. Пазарджик.

стр. 96

ISBN:978-954-684-506-1